Ulla Grace Hyvinvointia on päättämässä toimintansa

Eteeriset öljyt ja aromaterapia

Eteeristen eli haihtuvaöljyjen käyttö lääkitsemisessä on ollut kansanlääkinnässä tunnettua muinaisista ajoista lähtien ja niiden käyttö lisääntyy jatkuvasti aromaterapian ja fytoterapian käyttäjäkunnan laajetessa. Eteeristen öljyjen monipuoliset rakenteet ja vaikutukset tekevät niiden käytöstä kokonaisvaltaisen hoitomenetelmän, jonka päämäärä on palauttaa kehon organismien tasapaino ja aktivoida kehon omat terveyttä ylläpitävät toiminnot.

Kasvit lääkkeiden kehitystyössä ovat olleet myös korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimuksen lähtökohtana ja perustana. Monesti näiden tutkimusten tuloksena on tutkituista kasveista löytynyt uusia aineita, joilla on huomattavia terapeuttisia vaikutuksia, joita myös teollinen lääkevalmistus on hyödyntänyt ja edelleen hyödyntää.

Tänä päivänä yhteistyö kemian, biokemian, biologian, lääketieteen, farmasian ja kasvitieteen yhteistyö on tosiasia. Biologit ja biokemistit tutkivat kasvien mahdolliset myrkyllisyydet ja vaikutukset sekä käytön tulevaisuuden.

Historian tärkeimmät lääkärit olivat fytoterapeutteja ja edelleen fytoterapia eli kasvilääkintä on laajimmin käytetty hoitomuoto maailmassa. Tiedämme kaukaa historiasta ja modernista tutkimustyöstä, että määrätyillä kasveilla on antiseptisia, baketeereita- ja viruksia tuhoavia, verenpainetta laskevia, hormonaalisia, immuunipuolustusta vahvistavia ym. hoitavia ominaisuuksia.

Aromaterpia on osa tätä kasvitieteellistä perintöä, jota tulee säilyttää ja suojella. On aika tiedostaa, että koululääketiede ei ole ainoa tapa saavuttaa ja ylläpitää terveyttä. Terapiatasoisten (CTEO, chemotyped essential oils) eteeristen öljyjen laatu ja vaikuttavuus pohjautuu kunkin öljyn kemialliseen koostumukseen, kasvitieteellisen tunnistukseen, kasvupaikkaan, kasvatusmenetelmään, tislaukseen ja lopulta öljyn kemotyypin tunnistamiseen analyysillä.

Eteerinen öljy erotetaan kasvista pääsääntöisesti tislaamalla. Tislausprosessissa kasvista erottuu vain määrätynlaiset pienikokoiset komponentit. Jokaisella kasvilla on oma erityinen rakenteensa ja näin ollen tuotettu eteerinen öljy on aina ”omanlaisensa”.  Saadun eteerisen öljyn määrä on kasvista riippuen 0,2- 4%, eli se on hyvin voimakas tiiviste kasvin vaikuttavista ominaisuuksista. Kun vertaamme eteeristä öljyä alkuperäisen kasvin rakenteeseen on käytössä huomioitava että eteerinen öljy on aina tiiviste kasvin vaikuttavista ominaisuuksista ja käytetty kasvi (yrtti) on aina laimennus esim. yrttiuuteena, teenä, ruoassa, salaatissa jne.

On siis tärkeää huomioida eteeristen öljyjen annosteluohjeet ja -tavat tarkkaan.

https://www.ullagrace.com/fi/tuote-osasto/eteeriset-oljyt/

Lähteet;
Eteeriset öljyt ja niiden lääkinnällinen käyttö, 1999, Raimo Hiltunen, Yvonne Holm,
Scientific Aromatherapy,Chemotyped Essential oils and their Synergies, Dr.A.Zhiri, D.Baudoux

Ulla-Maija Grace